HÌNH THỨC THANH TOÁN

 TÀI KHOẢN GIAO DỊCH NGÂN HÀNG

1)    Ngân Hàng ACB
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VÉ MÁY BAY SỐ 1;
 Số tài khoản 201851029 Ngân hàng Á Châu Chi nhánh Bảy Hiền.

2)    Ngân hàng HD Bank
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VÉ MÁY BAY SỐ 1;
 Số tài khoản 068704070156004 Ngân hàng HDBank, Tp HCM

3)    Ngân Hàng ACB:
Tên chủ tài khoản Đinh Đức Ngọc, 
Số tài khoản 113271649 Ngân Hàng ACB Phòng giao dịch Luỹ Bán Bích, HCM.

4)    Ngân Hàng Vietcombank:
Tên chủ tài khoản Đinh Đức Ngọc, 
Số tài khoản 0331000403299 Ngân Hàng Vietcombank Chi nhánh Bến Thành.

5)    Ngân Hàng Đông Á:
Tên chủ tài khoản Đinh Đức Ngọc,
 Số tài khoản 0101955381,Ngân Hàng Đông Á chi nhánh TP HCM.

6)    Ngân Hàng Techcombank:
Tên chủ tài khoản Đinh Đức Ngọc,
 Số tài khoản 14022845474016 Ngân Hàng Techcombank Chi nhánh Hồ Chí Minh.

7)    Ngân Hàng MaritimeBank
Tên chủ tài khoản Đinh Đức Ngọc, 
Số tài khoản: 0400 1010828 990 Ngân Hàng Maritimebank CN TP HCM

8)    Ngân Hàng Bảo Việt Bank:
Tên chủ tài khoản Đinh Đức Ngọc, 
Số TK: 0111000850004 ngânHàng Bảo Việt Chi nhánh Hồ Chí Minh.

9)    Ngân Hàng Agribank:
Tên chủ tài khoản Đinh Đức Ngọc,
 Số TK: 6200205111450 ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Tân, Tp HCM.

10)  Ngân Hàng Viettinbank:
Tên chủ tài khoản Đinh Đức Ngọc, 
Số tài khoản 101004145774 ngân hàng Viettinbank chi nhánh 12, Tp HCM.

11)  Ngân Hàng Sacombank:
Tên chủ tài khoản Đinh Đức Ngọc
 Số TK: 060099077381 ngân hàng Sacombank PGD Bàu cát.

12)  Ngân Hàng HDBank:
Tên chủ tài khoản Đinh Đức Ngọc, Số TK: ngân hàng HDBank Tp HCM.

13)  Ngân Hàng Quân Đội:
Tên chủ tài khoản Đinh Đức Ngọc, 
Số TK: 1010154214002  ngân hàng Ngân hàng Quân Đội. Chi nhánh Tp HCM.

14)  Ngân hàng BIDV
Tên chủ tài khoản Vũ Thị Hiền, 
Số TK: 64110000571261 Ngân hàng BIDV Phòng giao dịch Đơn Dương – Lâm Đồng

15)  Ngân Hàng Agribank: 
Tên chủ tài khoản VŨ THỊ HIỀN,
 Số TK: 5405215011577  Ngân hàng Agribank Phòng Giao dịch KaĐô, Chi nhánh Đơn Dương, Lâm Đồng.